WisAdapt
Demo-account
aanvragen

WisAdapt

WisAdapt is de blended en adaptieve wiskunde methode voor de onderbouw van het VWO. De methode bevat een volledige leerlijn waarmee alle leerdoelen van de onderbouw van het VWO worden behandeld.
De methode bestaat uit zowel een digitale omgeving als een boek. De methode combineert het beste van beide werelden waardoor de leerlingen optimaal worden bediend in hun leerproces.

Onderbouw VWO Adaptief Directe feedback Extra uitdaging Digitaal en op papier Alle theorie in een boek Overzichtelijk dashboard Digitaal toetsen

Concept

WisAdapt werkt vanuit het blended concept. Dit betekent dat er niet alleen een digitale omgeving is, maar ook voor elke leerling een boekje met theorie en opgaven. WisAdapt combineert dus het beste van beide werelden.

WisAdapt VWO onderbouw is opgebouwd uit 22 hoofdstukken. In klas 1 worden 8 hoofdstukken behandeld en in klas 2 en 3 zijn dit er 6. Natuurlijk is ook een andere verdeling goed mogelijk. Elk hoofdstuk begint met het ophalen van de voorkennis. Een hoofdstuk is opgedeeld in meerdere paragrafen. Elke paragraaf begint met een starttest om te analyseren wat de leerling al beheerst en wordt afgesloten met een diagnostische toets. In deze diagnostische toets komen alle onderdelen uit het hoofdstuk nog een keer voorbij. De onderdelen van het hoofdstuk zijn verdeeld in één of meerdere niveaus waarin de nieuwe stof door de leerling geleidelijk wordt verwerkt.


De meerwaarde van het digitale deel wordt optimaal benut doordat deze adaptief is. Door onder andere de directe feedback en het afstemmen van het aantal opgaven op voortgang van de leerling staat het leerproces van de individuele leerling centraal. Tegelijkertijd houdt de docent wel het overzicht over de voortgang en kan bijsturen waar nodig.

Bij de digitale opgaven worden regelmatig uitwerkingen verwacht. Dit is voor de leerling zichtbaar aan de pen of het potlood rechtsboven in beeld. De leerling schrijft de uitwerkingen in het schrift en controleert deze aan de hand van de methode.

De meerwaarde van het papier wordt gebruikt om gemakkelijk terug te kunnen bladeren naar eerdere theorie of om deze nog eens rustig te kunnen nalezen. Daarnaast zijn er opgaven met bijvoorbeeld tekeningen, die op papier in het boekje kunnen worden uitgewerkt.
Er is voor gezorgd dat de Gemengde opgaven aan het eind van het hoofdstuk in dit boekje staan, zodat voor de afronding van het hoofdstuk er extra aandacht is voor de uitwerkingen.

Leerlingomgeving

Via de website van WisAdapt loggen de leerlingen in op de digitale leeromgeving. In deze omgeving hebben de leerlingen een overzicht van hun huiswerk en de hoofdstukken van hun leerjaar. Daarnaast zijn er een aantal leuke extra's zoals spelletjes en een winkel waarin met de verdiende muntjes leuke aanvullingen voor in de methode kunnen worden gekocht.

Huiswerk
Op de huiswerkpagina hebben de leerlingen overzicht over wat het huiswerk voor de volgende les en de rest van de week of periode is. De leerlingen zien direct of ze dit huiswerk al af hebben of dat er nog iets gemaakt moet worden. Ook zien de leerlingen in het overzicht of ze voor een onderdeel hun boek nodig hebben, zoals bij de Gemengde opgaven.

Hoofdstuk
In de pagina met het hoofdstuk kunnen de leerlingen in een oogopslag zien hoe het hoofdstuk is opgebouwd en uit welke onderdelen het hoofdstuk bestaat. Het is voor de leerlingen zeer prettig om netjes het opgegeven huiswerk te maken en ook overzicht te hebben over hoe het onderdeel past binnen de theorie die in het hoofdstuk verwerkt wordt. Daarnaast zijn de leerdoelen van het hoofdstuk weergegeven. Wanneer de leerling de verschillende onderdelen van het hoofdstuk afrondt, zullen automatisch de bijbehorende leerdoelen worden afgevinkt. Hierdoor ziet de leerling snel welke leerdoelen er al zijn verwerkt en voor welke dat nog moet gebeuren.

Opgaven
De digitale omgeving biedt niet alleen een grote hoeveelheid aan opgaven, maar is ook adaptief. Dit houdt in dat het aantal opgaven dat een leerling maakt om een onderdeel af te sluiten, afgestemd is op zowel hoe de leerling de opgaven van het onderdeel maakt, als op hoe vergelijkbare opgaven in het verleden zijn gemaakt. Bij elke gemaakte opgave ontvangt de leerling een toelichting en een voorbeelduitwerking om hiermee de eigen uitwerkingen te kunnen vergelijken. Van elke opgave is een groot aantal variaties beschikbaar. Hierdoor kunnen leerlingen elkaar niet direct het antwoord doorspelen, maar gaan ze elkaar helpen met de variant van de opgave die de klasgenoot aan het maken is.

Voorkennis
Elk hoofdstuk begint met het ophalen van de voorkennis. Die voorkennis is opgebouwd uit opgaven die de leerlingen zouden moeten kunnen beantwoorden op het moment dat ze aan het hoofdstuk gaan beginnen. De voorkennis bestaat uit een standaard aantal opgaven, maar past zich aan op basis van de antwoorden van de leerling. Blijkt dat de leerling nog moeite heeft met een bepaald onderdeel, dan zullen hier extra vragen over worden aangeboden tot de leerling het gewenste niveau heeft bereikt.

Starttest
Elke paragraaf begint met een starttest. De leerling krijgt al enkele opgaven uit de paragraaf aangeboden om te testen of de leerling eventueel de theorie al beheerst. Als de leerling laat zien dat dit het geval is, dan kunnen bepaalde onderdelen uit het hoofdstuk worden overgeslagen, zodat de leerling meer ruimte heeft om te werken aan de onderdelen die er nog niet worden beheerst.

Diagnostische toets
Elke paragraaf wordt afgesloten met een diagnostische toets. Van de onderdelen uit de paragraaf worden enkele opgaven opnieuw aangeboden om te controleren of de leerling de stof volledig beheerst. Wanneer het de leerling in eerste instantie nog niet lukt om de diagnostische toets direct met succes te voltooien, krijgt de leerling de mogelijkheid om deze te verbeteren en zo te werken aan de nog lastige onderdelen uit de paragraaf.

Docentomgeving

De docentenomgeving biedt zowel de mogelijkheid om te bepalen met welke onderdelen de leerlingen aan de slag gaan als overzicht te houden over de vorderingen van de leerlingen. De methode past zich aan op de individuele leerling, maar de docent heeft wel de mogelijkheid om de kaders hiervoor te bepalen.

Dashboard
In de docentenomgeving heeft de docent de beschikking over een dashboard. Op dit dashboard zijn diverse zaken te zien om de voortgang van de leerlingen te kunnen volgen. Dit varieert van inzicht in het feit of de leerlingen het huiswerk van het hoofdstuk of de les hebben gemaakt, tot in meer in detail beeld van hoe de leerlingen per onderdeel de opgaven hebben gemaakt. Daarnaast is ook te zien hoeveel opgaven de leerling gedurende een hoofdstuk of op een dag heeft gemaakt. Tevens helpt het dashboard bij het bespreken van een lastige opgave door per huiswerkmoment een overzicht te geven van de vijf opgaven die de leerlingen het lastigste vonden. Er zijn ook diverse mogelijkheden om de individuele voortgang van een leerling in meer detail te bekijken. Kortom, het dashboard is een belangrijk hulpmiddel voor de docent.

Huiswerk
De docent kiest zelf welke onderdelen als huiswerk aan de leerling worden opgegeven. Onderdelen kunnen ook uit het hoofdstuk worden verwijderd. Hierdoor blijft het voor de leerling overzichtelijk welke theorie van het hoofdstuk beheerst moet worden. Deze onderdelen worden dan geen onderdeel van het huiswerk en hoofdstuk van de leerlingen. De starttest, diagnostische toets en samenvatting worden hier automatisch op aangepast.

Toetsen
Het is mogelijk om zelf toetsen samen te stellen uit de opgaven van het hoofdstuk of gebruik te maken van speciaal hiervoor beschikbare toetsopgaven. Deze toetsen kunnen zowel ter oefening worden toegewezen, als ook als formele toets. Bij een formele toets worden alle andere functies van WisAdapt uitgeschakeld en wordt het gebruik van de computer tijdens de toets gemonitord.

Boek

De meerwaarde van het papier wordt gebruikt om gemakkelijk terug te kunnen bladeren naar eerdere theorie of om het nog eens rustig te kunnen nalezen. Van alle hoofdstukken is de theorie in dezelfde structuur als digitaal opgenomen in het boekje.
Het boekje heeft daarnaast de functie van werkboek. Er zijn opgaven met bijvoorbeeld tekeningen die op papier in het boekje kunnen worden uitgewerkt. Hierbij kan gedacht worden aan opgaven waarbij een figuur in een lijn gespiegeld moet worden of opgaven waarbij een specifieke hoek gemeten moet worden.
Tot slot sluit elk hoofdstuk af met een paragraaf met Gemengde opgaven. Deze kunnen gebruikt worden als laatste oefening voor de toets.

Contact

Heeft u vragen over de methode, wilt u een proefaccount of heeft interesse in de afname van WisAdapt, dan kunt u contact opnemen per mail.
Stuur hiervoor een mail naar info@wisadapt.nl en wij doen ons best om uw vraag zo spoedig mogelijk te beantwoorden.